top of page

τι είναι η ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία είναι η αρχή του δρόμου για προσωπική ολοκλήρωση με την έννοια της πληρότητας και όχι της τελειότητας έχει πει ο C. Jung. Είναι αλήθεια οτι πολλά μπορεί να γράψει κανείς γύρω από το τί είναι η ψυχοθεραπεία. Θα επιλέξω λοιπόν να μοιραστώ εδώ πως σε ό,τι αφορά τη διαδικαστική οπιτκή της, ειναι η διαδικασία μέσω της οποίας θεραπευτής και θεραπευόμενος συνεργάζονται, στο πλαίσιο προκαθορισμένων σε χώρο και διάρκεια συναντήσεων με στόχο την επίτευξη του αιτήματος του θεραπευόμενου.

Η ουσιαστική της, όμως, και πιο σημαντική οπτική, είναι οτι πρόκειται για μια βαθιά ανθρώπινη συνάντηση μεταξύ δύο προσώπων. Κάθε συνεδρία δίνει τη δυνατότητα στο θεραπευόμενο να πει την ιστορία του σε κάποιον που θα ακούσει με ενδιαφέρον και φροντίδα. Στην πορεία της ψυχοθεραπείας ο θεραπευόμενος ανακαλύπτει περισσότερα πράγματα για τον εαυτό του. Κυρίως, όμως, εκφράζει τα συναισθήματα του και με αυτό τον τρόπο φροντίζει τον πληγωμένο του εαυτό. Δουλειά του θεραπευτή είναι να βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία με ευαισθησία για την ανθρώπινη ψυχή. Απαραίτητη προυπόθεση για να γίνει όλο αυτό, είναι να εγκαθιδρυθεί μια "συμμαχία" (ασφαλή βάση) ανάμεσα στο θεραπευτή και τον θεραπευόμενο.

πότε να πάω και τι μπορεί να μου προσφέρει η ψυχοθεραπεία

Η στιγμή που κάποιος αποφασίζει να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία είναι διαφορετική για τον κάθε άνθρωπο. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να ερθει γιατί αισθάνεται πως επαναλαμβάνονται κάποια μότιβα στη ζωή του που δε μπορεί να κατανοήσει και τον δυσκολεύουν στην ποιότητα της ζωής του και στις σχέσεις του με τους άλλους. Επιπλέον, ένα τραυματικό γεγονός, όπως μια απώλεια, ένας χωρισμός, μια ασθένεια κ.α. θα μπορούσαν να αποτελέσουν την αιτία που κάποιος θα ζητήσει τη βοήθεια του ψυχοθεραπευτή. Οι κρίσεις πανικού, οι φοβίες, τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, οι διαταραχές προσληψης τροφής, οι διαταραχές της διάθεσης, αλλά και προβλήματα στην οικογένεια, στο εργασιακό περιβάλλον, επίσης θα μπορούσαν να είναι αφορμή για να ξεκινήσει κάποιος ψυχοθεραπεία.

Όποια,όμως, κι αν είναι η αφορμή που ένας άνθρωπος θα φτάσει στο γραφείο του  ψυχοθεραπευτή, αυτό που θα του προσφέρει είναι να έρθει σε επαφή με κομμάτια του εαυτού του που δε μπορεί να κατανοήσει ή του φαίνονται κάπως μπερδεμένα. Παράλληλα, μέσα από την ψυχοθεραπευτική διαδικασία μαθαίνει κανείς να διαχειρίζεται καλύτερα τα συναισθήματα του, τις συμπεριφορές του και τις σχέσεις με τους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή του.

Να απευθυνθώ σε ψυχολόγο ή ψυχίατρο

Επειδή πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν, όπως είναι φυσικό, ορισμένες έννοιες του συγκεκριμένου κλάδου θα ήθελα να διευκρινήσω τα εξής:

Ο ψυχολόγος ασχολείται με τη μελέτη των ψυχικών φαινομένων και λειτουργιών του ανθρώπου. Ως κάτοχος ανγνωρισμένου πτυχίου ψυχολογίας έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, ώστε να ερευνά και να αξιολογεί την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του ανθρώπου και να εργάζεται σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της επιστήμης της ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωση τους.   Ο ψυχίατρος είναι ιατρός με ειδίκευση στην ψυχιατρική και έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χορήγησης φαρμάκων.  Και οι δύο μπορούν  να ασκούν την ψυχοθεραπεία, εφόσον έχουν κάνει την ανάλογη εκπαίδευση σε κάποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Η κατοχύρωση της ψυχοθεραπείας είναι ένα θολό πεδίο στην Ελλάδα από τη στιγμή που δεν είναι θεσμοθετημένη επαρκώς απο την Πολιτεία. Παρόλα αυτά, η εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητη για την άσκηση της ψυχοθεραπείας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει εποπτεία κλινικού έργου, προσωπική θεραπεία, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση.Πάντως, ψυχίατρος και ψυχολόγος (ψυχοθεραπευτής) οφείλουν να συνεργάζονται προς όφελος του ανθρώπου στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ένας ψυχολόγος πρέπει να έχει την απαραίτητη κατάρτιση, ώστε να παραπέμπει για ψυχιατρική εκτίμηση έναν θεραπευόμενό του που έχει ανάγκη φαρμακευτικής αγωγής. Ισχύει βέβαια και το αντίστροφο. Οι βιολογικές θεραπείες και η ψυχοθεραπεία πρέπει να είναι συμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστικές. Ο σκοπός και ο γνώμονας της δράσης πρέπει να είναι το καλύτερο αποτέλεσμα προς όφελος του ανθρώπου που αναζητά ίαση και ανακούφιση.

 

 

 

 

 

 

bottom of page