ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ

 

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής

Χαλκιδική, 2002

LICIT AND ILLICIT SUBSTANCE USE AND ITS RELATION TO PSYCHOPATHOLOGY

 

συμμετοχή σε έρευνα της Αγγλίας για τον οργανισμό EMCDDA(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)

Liverpool, 2003

PERSONALITY TRAITS AND IMPULSIVITY RELATED TO LICIT AND ILLICIT SUBSTANCE USE AMONG GREEK YOUNG ADULTS

 

MSc Dissertation

University of Liverpool, 2003

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ. ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

παρουσίαση σε συνέδριο με θέμα την ευαισθητοποίηση σε θεματα πρόληψης Θεσσαλονίκη, 2005

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥ  ΣΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 18 ΑΝΩ. ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

 

παρουσίαση στο εισαγωγικό σεμινάριο για τη δυναμική των ομάδων στον Ελληνικό Οργανισμό Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση (HOPE in GA), 2013